Genealogie Peters

Home ] About this site ] [ Genealogie Peters ] Genealogie Van Steenis ] Dynamic Family Tree ] Genealogische Links ]

 

------------------------------------

Parenteel Albartus Peters

Dynamic Family Tree

------------------------------------

De familie Peters is een oud boekbindersgeslacht dat zijn oorsprong heeft in Deventer. Op dit moment is Albartus Peters de oudstegevonden generatie. In een aantal gevallen is van personen alleen het geboortejaar bekend of jaar van overlijden. In die gevallen is de '1-1-' datum notatie gebruikt om toch berekeningen uit te kunnen voeren.

Klik voor een tekst weergave op Parenteel Albartus Peters tekst
Klik voor een grafische weergave op Parenteel Albartus Peters Grafisch

Uiteraard zijn deze gevens nog lang niet volledig en zijn we altijd op zoek naar nieuwe informatie welke zo spoedig mogelijk beschikbaar zal worden gesteld via deze site. Gewerkt wordt aan de mogelijkheid de familie relaties ook grafisch te bekijken d.m.v. een viewer. Hiervan is al een prototype (zie toelichting m.b.t. status) op deze site beschikbaar. Deze viewer werkt echter alleen met gegevens die gestructureerd in een databestand zijn opgeslagen en werkt niet met 'gewone tekst'. De familie relaties tot en met Albartus zijn voor dit doel al beschikbaar.

De "de Jong" tak wordt op dit moment bijgewerkt op basis van nieuw ontsloten genealogische informatie op internet. Onderstaand alvast een eerste opzet van de grafische parenteel. De oudste gevonden de Jong van deze tak is Dirk de Jong.

Klik voor een grafische weergave op Parenteel Dirk de Jong Grafisch

Lex.Peters


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt: zaterdag 6 januari 2018